İletişim

E-mail: moderator@tivitrend.com

moderator@tivitrend.com

Dikkat edilecek hususlar

1.    Mesajınızı göndermeden önce, sormak istediğiniz sorunun burada cevaplanmış olup olmadığını kontrol edin. Mesajınıza Tivitrend’te cevap verildiyse, size dönüş yapılmayacağını bilmenizi isteriz.

2.    Mesajlarınız yazarlara iletilmemektedir.

3.    Kişiler hakkında yazılan girişlere dair şikâyetler ancak gerçek kişinin kendisi, tüzel ise yetkilisi ya da hukuki vekili tarafından yapılabilir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan şikâyetler dikkate alınmayacaktır.

4.    Tarafımıza gönderdiğiniz mesajların gizli veya kişiye özel yazışma hükmünde olmadığını belirtmek isteriz. Tivitrend dilerse bu mesajları -gönderene ilişkin ad, soyadı ve elektronik posta adresi de dâhil olmak üzere- konuyu takip eden birimlerine, varsa konunun ilgilisi yazara ve gerekli gördüğü sair kişi veya adli mercilere iletebilir. Tivitrend gerekli gördüğü takdirde, kendisine ulaşan mesajların metnini kısmen veya tamamen, göndericinin adıyla soyadını da belirterek ilgili gördüğü sayfada yayınlayabilir.

5.    Şikâyetinizin yukarıdaki işlemlere tabi olmasını istemiyorsanız, şikâyetinize not eklemeyebilirsiniz. Bir yazının veya başlığın şikâyet edilmesi için mesajınızın metin içermesi zorunlu değildir. Metin içermeyen şikâyetler de aynı şekilde incelemeye alınmaktadır. Şikâyetler dışındaki mesajlaşmalarda ise gizlilik garantisi verebileceğimiz bir seçenek bulunmamaktadır.

İletişim Formu