Kullanıcı Sözleşmesi

Tivitrend.com, televizyonda yer alan tüm yayınlarla ilgili olarak kişilerin bilgi alabilecekleri, kayıt olarak kullanabilecekleri,  yorum ve yazarlık yapabilecekleri, bu kullanıcılara yer sağlayıcılık hizmeti ve tv içeriklerine ilişkin içerik sağlayıcı hizmeti veren bir internet sitesidir.

tivitrend kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.

-          kayıtlı kullanıcı ve yazar olmak

tivitrend kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra size aktivasyon için eposta göndereceğiz.

Hesabınız aktive olduktan sonra yazarlığa ve sitede interaktif gezintiye başlayabilirsiniz.

-          işleyiş ve sorumluluklarınız

Oluşturduğunuz içerik tivitrend kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından emin olmanız gerekmekte. İçerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikâyet/haberdar edilme vs. üzerine tivitrend tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.

Küfür/hakaret/nefret söylemi/aşağılama gibi tavırlardan uzak durulmasını önemle rica ederiz. Seviyeli gıybet lütfen! Bu ve benzer, eleştiri ve yorum niyetini aşan içeriklere doğrudan müdahale etme hakkımız olduğu gibi ilgililerince tarafımıza yapılabilecek başvurularda içeriği oluşturan kişilere yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

tivitrend kuralları, entrylerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi kullanıcı/yazarın sorumluluğundadır.

Entryleriniz, tivitrend kurallarına uygun olmaması veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. Kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle yazarlığınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. Diğer tüm haklarımız saklıdır.

Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde dilediğimiz içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme/askıya alma, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.

Tivitrend’e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için gerekli özeni göstermekteyiz. Ancak, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması, tarafınızın bilgi güvenliğine aykırı hareket etmesi veya tivitrend’e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi tivitrend’in kusur, hata, kast gibi durumları olmaksızın meydana gelebilecek hallerde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da, sitedeki verilerinizin (entryler, mesajlar, notlar ve benzeri her türlü içerik) kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunamamaktayız. Ayrıca bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktayız. Bu nedenle yaşamak istemesek de herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde sorumluluğumuz olmadığını belirtmek isteriz. Veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa tivitrend’teki verilerinizi kendi imkânlarınızla yedeklemenizi öneririz.

-          gizlilik

Tivitrend’te bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

Ayrıca tivitrend’e kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır.

Sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. Bu veriler tivitrend faaliyetlerinin geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimliğiniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

İletişim bilgileriniz sizden aksi yönde talep olmadıkça tivitrend ve iş ortaklarına ait marka ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır. İletişim ve haberleşme bilgilerinizle ilgili değişiklik taleplerinizi her zaman bize bildirebilirsiniz.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. Yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.

-          telif

Tivitrend’te oluşturduğunuz/yayınladığınız içeriklerin sorumluluğu gibi telif hakları da size aittir. Bu nedenle tivitrend’te yayınlandığınız içeriğinizi (entrylerinizi) ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak tivitrend’te yayında olan içeriklerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde tivitrend’e aktif link vermenizi istemekteyiz.

Telif hakları size ait olmakla birlikte, tivitrend’te yayınladığınız tüm içerik için bize çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Dolayısıyla tivitrend’te paylaştığınız içeriği bizlerin de bu şartlar çerçevesinde bedelsiz olarak kullanabileceğimizi kabul etmiş olmaktasınız.

Bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrylerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.

tivitrend’te yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.

-          kullanım koşulları

Tivitrend kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

-          sözleşme değişiklikleri

Bu sözleşme tivitrend tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanımı sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda tivitrend’in kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu sözleşmeye Türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde İstanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme 01.01.2019 tarihinde oluşturulmuş, kullanıcı olunması ile birlikte kişilerin tüm maddeleri okuyup kabul ettiği anlaşılmaktadır.